EIP Kompetanse AS

Skal gjennom daglig innsats tilføre verdier for våre kunder i deres gjennomføring av større og mindre prosjekter.
EIP Kompetanse AS skal på denne måten bidra til våre kunders verdiskaping,
fleksibilitet, faglig utvikling og risiko reduksjon i prosjekter.

02-01-2018-Svein Juvik CV

02-01-2018-Svein Juvik Visuell CV