EIP Kompetanse AS

EIP Kompetanse – tjenester og produkter:
– Tekniske illustrasjoner, 3D og 2D for bruk i markedsføring og presentasjoner.
– 3D modellering for buk i produktutvikling og tjeneste utvikling.
– produksjon av produksjonstegninger og innkjøpsgrunnlag.
– Prosjekt og produksjons ledelse.
– Produsere dokumentasjon for produkter og tjenester.

 

 

I alle situasjoner er effektiv og nøyaktig kommunikasjon av stor betydning.
Bruk av 3D Visualisering gir en felles enhetlig forståelse i jobben med å ta frem nye produkter og tjenester, eller forbedring av eksisterende.
Dette resulterer i sin tur i at det raskere kan bli fattet kvalitets beslutninger i prosjekt og drift.

– Raskt helhetlig overblikk hos de enkelte aktører.
– Rask oppfattelse av situasjon og utfordringer.
– Stor grad av felles forståelse blant aktørene.

Som i sum gir gode, effektive og kostnadsbesparende beslutninger ved utvikling og
prosjektgjennomføring.

EIP Kompetanse AS er et ingeniørfirma med lang erfaring og kompetanse fra produktutvikling / design, prosjektledelse og kvalitets styring innen flere fagområder.

Med bakgrunn fra forskjellige prosjekter innen forskjellige bransjer
kan EIP Kompetanse AS ta frem / utvikle effektive og investerings gunstige løsninger.
Kortvarige oppdrag, eller langsiktige funksjoner, avhengig av ønsker og behov.

 

Tlf: (0047) 971 54 155
Adresse: Ringkollen 18D
  3227 Sandefjord
Org. nr. NO 997034392 MVA
E-post: svein@eipkomp.no