Tjenester

Teknisk visualisering – 3D og 2D.

  • Industriell visualisering.
  • Prosess og Produksjons visualisering.
  • Arkitekt visualisering.
  • Illustratør / Tegner.
  • Teknisk Tegner

3D Modeller – Design / visualisering.

Consept design for tjenester eller produkter.

Grafikk for presentasjoner og opplæringsmateriell.

Produksjons tegninger & beskrivelser.

 

Prosjekt ledelse.

Produkt Dokumentasjon.