Maritim – Skipsteknisk

Erfaring fra Maritim utstyrs Industri:
Komplette avfallshåndterings systemer for Cruise linere fra NHWTS.

1998 – 1997   – MV VOYAGER OF THE SEA, Cruise liner 5500 passasjerer.
1998 – 1997 – MV ENCHANTMENT OF THE SEA, Cruise liner 3400 passasjerer
1996 – 1997 – MV GRANDEUR OF THE SEA, Cruise liner 3700 passasjerer.
1996 – 1997 – MV ELATION, Cruise liner 3400 passasjerer.

 

WASTE-TREATMENT-SYSTEM

 

 

Erfaring fra Skips ombygginger:
1995 – 1996  –  MV STAR PISCES
1995 – 1996 – MV  STAR AQUARIUS

CRUISE-BÅT-NATT-LYS

 

 

1991            – MV YOUMAN BANK
Bulklaster / selvlosser for stein transport
Ombygging fra konvensjonell bulklaster til selvlosser for stein transport

 

1991            – MS GEO EXPLORER
Seismikk fartøy
Ombygging fra fabrikktråler til seismikk fartøy

 GEO-EXPLORER

1989            – MS CREDO
Bulklaster, ombygging for transport av korn
Forlengelse av skrog 25m, (orange merket del).

CREDO-FORLENGELSE

 

 

1980            – Ringnotsnurper / tråler

Forlengelse av skrog og montering ny hovedmotor

FISKEBÅT i Leirvik-1

 

Skips nybygg:

1981  – 1982        – MS TRANS FENNIA    (Bulklaster/ Selvlosse for papir transport).
1979                     – MS TRANS VÅG
1978                     – MS TRANS FJELL
1977                    – MS AURLAND
1976                     – MS NORHORDLAND

 

Erfaring fra Kyst fartøyer og Fritidsbåter:

2009 – 2015   – NOR-DAN BÅTBYGGERI AS, Kyst fiske fartøyer (Speed sjark).
Dokumentasjon.

Nor-Dan-35-Speedsjark

 

 

 

 

1992           Kystsjark 31 fot.
Tegning og berening av fartøy, stålskrog og aluminium overbygg.

940-SJARK-PROFIL-3D-BILDE

 

 

 

 

 

1989            DC 600.
Design, Bygge tegninger og bistand under bygging.
Skrog av vannfast finer, med GRP COATING.05-DC600-FRITIDS-BÅT