Erfaringer

EIP Kompetanse AS er et ingeniørfirma med lang erfaring og kompetanse fra produktutvikling / design, kvalitets styring  og prosjekt erfaring fra forskjellige bransjer og fagområder / disipliner.

 

 

DAK KOMPETANSE / ERFARING:

 

 

 

Program – siste revisjon med erfaring fra, (antall år erfaring):

 • AutoCAD-2014 (14 år)
 • Inventor-2014 (4 år)
 • SolidWorks-2011 (2 år)
 • SpaceClaim-2014 (4 år) DAK programvaren som brukes av EIP Komp. daglig.
 • MicroStation-SE (3,5 år)
 • PDS (1,5 år)
 • PlantSpace-2005 (1år)
 • TurboCAD-V20 (1år)

 ERP System Kompetanse:

 • PDS (1,5 år)
 • SAP (1,5 år)
 • Oracle / Concord (2år)

ERP System Kompetanse:

 • PDS (1,5 år)
 • SAP (1,5 år)
 • Oracle / Concord (2år)

 

Microsoft programmer:

– Word (20 år)
– Excel (20 år)
-Outlook (14 år)
– Power Point (14 år)
– MS Project 6, 5 år)
– Access (0,5 år)

Andre:

– Ami Pro(2 år),
– Lotus 123 (2 år)
– ProArc (1år),
– CorelDraw 9(4,5 år
– I-dok (1 år)
– DataEase (1,5 år)
– Pascal (1 år)

Kurs Kompetanse / Erfaring:

1996 – 1998 Techpower AS.
Kursinstruktør: Prosjektledelse/prosjektarbeid og DAK Tegning.
Eget utarbeidet undervisningsmateriell.

2003 – 2004 Nav (ex. Aetat ).
Kursinstruktør: Prosjektledelse/prosjektarbeid, Etablererkurs og MS – Project.
Eget utarbeidet undervisningsmateriell.

PROSJEKT LEDELSE™
– Organisering, kontrakt
– Forberedelse, planlegging
– Arkiv- / Dokument oppsett
– Kommunikasjon og teambygging
– Prosjekt gjennomføring
– Prosjekt gjennomføring
– Dokumentasjon og evaluering

KVALITETSSIKRING™
– Kort om NS-ISO 9000 standarden
– Oppbygging av KS-system
– Gjennomføring av intern KS-revisjon
– Kvalifisering av bedrift etter  NS-ISO 9001

Mål for kursene:
Gi en grunnleggende forståelse og være praktiske verktøy i de daglige aktivitetene.