Prosjektledelse – Dokumentasjon

Erfaring som prosjektleder nasjonalt og internasjonalt.

05/90  – 10/91    Prosjekt Design – Egen virksomhet:
utførte jobber innenfor:
Maskin-, sveise-, plate- og rørarbeider, Produksjonstegninger og as-built tegninger.
Hovedkunder: Indtech AS, Arctos Framnes AS, Hato Mek. Verksted AS,
Norske Skog AS, Ole K. Karlsen AS, Kværner Kleven AS

KONTORDEL-LAGER-BILDE-1

 

 

 

 

12/95- 04/96 Prosjektleder og HMS ansvarlig: Bugge & Gjertsen AS.
Skips ombygginger ombord på, M/V Star Pieces og M/V Star Aquarius.
Prosjektleder: (ca. 90 personer), sikkerhets sjef for prosjektene.
Design & Prod. Tegninger: Stålstruktur, HVAC, Rør- systemer).

CRUISE-BÅT-NATT-LYS

 

 

 

 

04/96 – 12/97 Prosjektleder: Norsk Hydro Waste Treatment Systems AS.
Avfallshåndterings systemer for cruise skip.
Kontakt med: klasseselskap, verft i Finland, Tyskland, Italia, Korea og Frankrike.
Rederier i: Norge, Nederland, USA, Malaysia og Italia.

WASTE-TREATMENT-SYSTEM

 

 

 

 

10/99 – 12/00       Prosjektleder: Goodtech ASA –
Produkt: Renseanlegg og Trykkøkere for rent vann.
Renseanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann.
Større prosjekter: Siggerud Langen, OSLO Hovedflyplass, Fredrikstad Hoved Vannforsyning samt Lillevik Renseanlegg (Larvik kommune).
Oppgaver: tilbudsberegninger, utarbeide produksjonsgrunnlag, kunde kontakt,
innkjøp, arbeidsledelse / produksjonsoppfølging , dokumentasjon av produkter,
standardisering, kvalitetssikring og produktdokumentasjon

RENSEANLEGG-VANN-AVLØP

 

 

 

 

01/01 – 07/02   Prosjektleder :
Prosjektering, innkjøp, installasjonsledelse, oppstart 30 000 m3 HVAC System.

26-VENTILASJONS-ANLEGG

 

 

 

 

 

01/01 – 07/02   Prosjektleder :
Prosjektering, innkjøp, installasjonsledelse, oppstart av
Ny hoved- kjølevanns linje ca. 250 m + Ringledning.

KJØLESYSTEM-1

 

 

 

05/04 – 10/04 Disiplinleder: Piping
Kværner Process Systems / ConocoPhillips.
Britannia Satelite Project (MEG Module).
Leder for engineering team under utarbeidelse av design løsninger og designtegninger for MEG – Modul på ca. 900 tonn.

BRITANNIA-MEG-MODULE

 

 

 

 

 

01/08 – 12/09    Prosjektleder:
MiTrans AS (datterselskap av NSB) –
Støyreduksjon av førerhytter i Henschel Di4 Lokomotiv. Deltok også i perioder med utarbeidelse av tekniske løsninger, produksjonstegninger, innkjøpsgrunnlag og sluttdokumentasjon.

Bilder-før-24-02-2011 014

 

 

 

 

 

 

01/08 – 12/09    Prosjektleder:
MiTrans AS (datterselskap av NSB) –
Ombygging av Type 92 Persontog. Deltok i perioder ved utarbeidelse av tekniske løsninger, produksjonstegninger, innkjøpsgrunnlag og sluttdokumentasjon.

TYPE-92-BILDE

 

 

 

 

01/05 – 08 / 11  Prosjekt leder i Innovasjons / Utviklingsprosjekt:
Kontainer pakket transport løsning for transport av personell, mat, medisiner
og som arbeids redskap i katastrofe områder.

2009-TRANSPORT SYSTEM-MONTERING

 

 

 

 

2009-TRANSPORT SYSTEM

 

 

 

 

 

Erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon.

01/94 –  07/95   Driftsleder og kvalitetsleder, Marine Weld AS –
Oppgaver: Markedsføring, kundeoppfølging, utarbeide pristilbud,
Prosjektoppfølging, overlevering og personalarbeid.
Etablere systemer og rutiner for sertifisering etter NS- ISO 9002.
Ansvar for gjennomføring av selve sertifiseringsprosessen og deltagelse i
sertifiseringsevaluering og ledelse av intern revisjoner i ettertid.

1999   Vektorisering av gamle papirtegninger og
digitalisering av eldre tekniske dokumenter

2009 – 2011 Høyskolen i Vestfold / FIN senter, Bakkenteigen.
Utarbeidelse av forretningsplan for nytt forskningssenter (FIN-Senter).
Utarbeidelse av Markedsførings materiale til senterets bedrifts kunder.

2009 – Nå. NOR–DAN Båtbyggeri AS, Evje
Utarbeidelse av dokumentasjon for yrkesfartøyer og Industriprodukter i GRP.

 

Nor-Dan-35-Speedsjark

 

 

 

 

DAK KOMPETANSE / ERFARING

Program – siste revisjon med erfaring fra, (antall år erfaring, ):

-AutoCAD-2014 (14 år)
-Inventor-2014 (4 år)
– SolidWorks-2011 (1,5 år)
– MicroStation-SE (3,5 år)
– PDS (1,5 år)
– PlantSpace-2005 (1år)
– SpaceClaim-2014 (1år)
– TurboCAD-V20 (1år)

ERP System Kompetanse:

– SAP (1,5 år)
– Oracle / Concord (2år)

Microsoft programmer:

– Word (20 år)
– Excel (20 år)
-Outlook (14 år)
– Power Point (14 år)
– MS Project 6, 5 år)
– Access (0,5 år)

Andre:

– Ami Pro(2 år),
– Lotus 123 (2 år)
– ProArc (1år),
– CorelDraw 9(4,5 år
– I-dok (1 år)
– DataEase (1,5 år)
– Pascal (1 år)

Kurs Kompetanse / Erfaring:

1996 – 1998 Techpower.
Kursinstruktør: Prosjektledelse/prosjektarbeid og DAK Tegning.
Eget utarbeidet undervisningsmateriell.

2003 – 2004 Nav (ex. Aetat ). Kursinstruktør
Kursinstruktør: Prosjektledelse/prosjektarbeid, Etablererkurs og MS – Project.
Eget utarbeidet undervisningsmateriell.

EIP-Kompetanse-kurslogo1-ny

PROSJEKT LEDELSE™
– Organisering, kontrakt
– Forberedelse, planlegging
– Arkiv- / Dokument oppsett
– Kommunikasjon og teambygging
– Prosjekt gjennomføring
– Prosjekt gjennomføring
– Dokumentasjon og evaluering

KVALITETSSIKRING™
– Kort om NS-ISO 9000 standarden
– Oppbygging av KS-system
– Gjennomføring av intern KS-revisjon
– Kvalifisering av bedrift etter  NS-ISO 9001

Mål for kursene:
Gi en grunnleggende forståelse og være praktiske verktøy i de daglige aktivitetene.